Genom avancerade AI-modeller optimerade för bild- och videoanalys, hjälper AI Vision kunder till ökad lönsamhet genom att sätta kvalitet och effektivitet i fokus.

Smartare, Snabbare, Billigare!

Vi på AI Vision hjälper företag att automatisera sina produktionsflöden genom att träna AI-modeller på video- och bilddata för att upptäcka avvikelser. När saker går fel i produktion och logistik kan det lätt bli dyrt – oavsett om maskinfel eller den mänskliga faktorn ligger bakom. För att förebygga driftstopp och garantera hög kvalitet på produkter krävs ofta manuell avsyning. Vi på AI Vision besitter stor kunskap inom Artificiell Intelligens och Computer Vision och kan därför automatisera detta arbete och agera därefter.

Med den senaste kunskapen inom AI levererar vi kostnadsbesparingar och ökad effektivitet. När färre felaktiga komponenter behöver bytas ut minskar både transportkostnader och påverkan på miljön. Samtidigt ökar verkningsgraden i produktionsflödet när operatörer avlastas i sina dagliga arbetsuppgifter. Genom ett samspel mellan kameror och AI-modeller tränade att detektera avvikelser anpassade efter kundens behov, elimineras stressiga och ibland enformiga arbetsmoment. Samtidigt frigörs arbete som istället kan investeras i andra viktiga delar av verksamheten. Det är en vinnande strategi för både företagsekonomin och arbetsmiljön.

AI Vision - Plankor i ett produktionsflöde

Hur fungerar det?

Våra visionsystem använder vanliga IP-kameror. Den Artificiella Intelligensen utgör den kognitiva komponenten i systemet, som kan analysera och förstå visuellt material från kameran och vad det innebär för er verksamhet. Genom användning av AI och objektdetektion har systemet kapacitet att tolka och bedöma olika situationer genom att lära av exempel från er verksamhet. Vi har därigenom förmågan att lösa problematiska situationer som traditionella visionsystem inte klarar av.

AI Vision är specialiserade inom tillämpningen av den senaste forskningen för att möta konkreta företagsbehov. Hjärtat av vår expertis ligger inom Deep Learning, vilket möjliggör att vi kan anpassa våra system till många olika ändamål. Vi erbjuder en komplett systemlösning som inkluderar alla nödvändiga aspekter: webbgränssnitt, statistikrapporter och integrationer med hårdvara, helt skräddarsydda efter individuella behov och önskemål.

Referenser

Exempel på områden där AI Visions produkter används

Referens

I sågverket

Referens

I packningen

Referens

I ytbehandlingen

Referens

I appen

Kunder

Några kunder som använder AI Visions lösningar
Segra Group logo
AI Vision logga

Ni kan sätta igång direkt

Om visionsystem med AI fångat er nyfikenhet så tar vi gärna ett förutsättningslöst digitalt möte om era behov. Ni får alla frågor besvarade av våra ingenjörer.

Kontakta oss

Fyll i formuläret eller kontakta oss via e-post eller telefon så återkommer vi inom kort.

Engelbrektsgatan 9-11
114 32 Stockholm
08-664 33 32 
hello@ai-vision.se