I appen

Vi hjälper verkstäder att minimera antalet felbokningar genom att automatiskt ge rekommendation på åtgärd vid skadad bilruta.

Så används AI Vision i mobilen

Ett stenskott på bilrutan är aldrig kul. Det måste ofta lagas för att inte riskera att sprickan blir större. Utan någon vidare erfarenhet är det mycket svårt att avgöra hur illa stenskottet är och vad för typ av reparation som behövs. Om exempelvis en kund bokar tid för byte av bilrutan och det sedan visar sig att det räckt med en reparation, blir det inte bara ett irritationsmoment för kunden utan även kostsamt för verkstaden, som beställt hem en ny bilruta helt i onödan.

AI Vision har byggt en tränad AI-modell som löser just detta. Med en unik uppsättning av bilder är modellen tränad på att känna igen stenskott och sedan ge information om vilken åtgärd som bör vidtas. 

Hur fungerar det?

  • Kunden tar en bild på sin skadade bilruta genom att placera pekfingret intill stenskottet i bilden.
  • Kunden laddar upp bilden som skickas vidare till vår miljö.
  • Vår AI-modell klassificerar bilden och rekommenderar en åtgärd.


Kunden bokar sedan en tid hos verkstaden baserat på rekommendationen.

Kunder

Kunder som använder AI Visions lösningar
Segra Group logo
AI Vision logga

Ni kan sätta igång direkt

Om visionsystem med AI fångat er nyfikenhet så tar vi gärna ett förutsättningslöst digitalt möte om era behov. Ni får alla frågor besvarade av våra ingenjörer.